iPhone

iPhone รุ่นแรกที่ยังไม่เปิดคาดว่าจะขายในราคาประมาณ 50,000 ดอลลาร์ในการประมูลที่กำลังจะมีขึ้น หากสามารถขายในราคาดังกล่าวได้ มันจะเหนือกว่าการขายครั้งสุดท้ายของการประมูลอื่นอย่างมาก  iPhone รุ่นแรกรุ่นความจุ 4 GB ขายในราคา 39,339.60 ดอลลาร์ แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วจะเป็นหนทางไกลจาก iPhone 14 และ 14 Pro รุ่นล่าสุด แต่ราคาที่น่าหัวเราะของ iPhone รุ่นแรกที่ยังไม่เปิดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผลกระทบต่อ iPhone ดั้งเดิมมีมากเพียงใด

Read More